Aktualności

Będą zmiany w orzekaniu o uszczerbku na zdrowiu

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Więcej…

Zarządzenie NFZ dot. wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych

We wtorek prezes NFZ wydał nowelę zarządzenia dotyczącego wypłat podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Więcej…

Lekarze o szczepionkach przeciw grypie: Nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem naszych pacjentów!

Decyzją ministra zdrowia pacjenci powyżej 65 roku życia mają zagwarantowaną refundację w wysokości 50 procent na zalecaną szczepionkę przeciwko grypie.

Więcej…

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie Gościem Dnia Radia Nysa . Zapraszamy do odsłuchania rozmowy.


Czy zagraniczni lekarze są w Polsce dyskryminowani?

Lekarze spoza UE, którzy nie mają Karty Polaka, statusu uchodźcy, długoterminowej rezydentury lub karty stałego pobytu, staż podyplomowy mogą zrobić tylko w miejscu wskazanym przez izbę lekarską. Bywa, że to jedna placówka na cały region. Zawsze państwowa. A przy tym mają w niej pracować przez 13 miesięcy za darmo.

Więcej…