Aktualności

Porozumienie Zielonogórskie negatywnie o udziale w pilotażu opieki kordynowanej „POZ PLUS”

Zarząd FPZ, po analizie treści Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018 r. negatywnie ocenia wdrażany program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” i nie rekomenduje członkom Federacji udziału w pilotażu.

Więcej…

Pielęgniarka lub ratownik zastąpią lekarza koordynatora

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Więcej…

Pilne! E-zwolnienia przesunięte na koniec roku

Apele lekarzy zostały wysłuchane? Termin e-zwolnień przesunięty z 1 lipca na koniec roku.

Więcej…

Premier Morawiecki zapowiada 5 zmian. Co dla zdrowia?

W Warszawie odbyła się konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy.

Więcej…

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego

W piątek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą upaństwowienia systemu ratownictwie medycznego. Oznacza to, iż prywatne karetki zostaną wyeliminowane.

Więcej…