Aktualności

Czesław Biłobran o tym komu "na zdrowie" a komu "po zdrowiu"

W środę, 4 lipca, starosta nyski Czesław Biłobran był gościem programu "Loża Radiowa" w Radiu Opole. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, w którym poruszono najważniejsze sprawy dotyczace powiatu nyskiego.

Ratownicy medyczni dziś wznawiają protest


Polski Związek Ratowników Medycznych poinformował o wznowieniu akcji protestacyjnej. Chodzi o niewywiązywanie się resortu zdrowia z porozumienia zawartego z ratownikami 18 lipca 2017 r.

Więcej…

Jest zarządzenie prezesa NFZ w sprawie POZ

Centrala Funduszu opublikowało ZARZĄDZENIE Nr 62/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej…

Minister zdrowia: ZUS skontroluje pielęgniarki na zwolnieniach

W Wojewódzkim Szpitalu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie pielęgniarki masowo udają się na zwolnienia lekarskie. Do tej formy protestu dołączyły pielęgniarki z kolejnych szpitali w województwie.

Więcej…

KIF publikuje wytyczne dla fizjoterapeutów dotyczące dokumentacji medycznej

KIF publikuje wytyczne dla fizjoterapeutów dotyczące dokumentacji medycznej

Na stronie Krajowej Rady Fizjoterapeutów opublikowano wytyczne KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.
Fizjoterapeuta zgodnie z art. 9 pkt. 4 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest obowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

www.medexpress.pl