Aktualności

 

Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia  

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie został laureatem nagrody w drugiej edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego.
 

 

 

 

 

czytaj dalej

Gdzie warto rodzić  - ranking placówek szpitalnych NTO  

W dniu 24 lutego br. W NTO ukazał się artykuł przedstawiający ranking najlepszych porodówek w województwie opolskim, w którym to został wyróżniony Szpital w Nysie, zdobywający maksymalną liczbę punktów. Kryteria, które oceniano to m.in. możliwość i odpłatność porodu rodzinnego, czy szpital prowadzi szkołę rodzenia, warunki w salach porodowych, możliwość znieczulenia na żądanie. Pracownicy pionu położniczego Szpitala w Nysie z ogromną satysfakcją odebrali pochwałę i wyróżnienie.

 

 

czytaj dalej 

Podziękowania od pacjentów

 
 
Dyrekcja ZOZ w Nysie otrzymuje wiele podziękowań, nie tylko w formie ustnej, czy w mediach, ale również w formie pisemnej, które na prośbę Rodziny zamieszczamy.

 

 

 

 

 

 

 0102030405

 

Liderzy medycyny

 


  0103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perły medycyny 2013

W dniu 23 listopada br.  w warszawskim Hotelu Gromada wręczone zostały nagrody w projektach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Jednym z tych przedsięwzięć jest Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY. Już po raz siódmy Kapituła Konkursu dokonała oceny działalności Uczestników i wyłoniła Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.

 

 

 

 

 

czytaj dalej 

Nowy sprzęt w nyskim szpitalu

         W dniu 14 listopada 2013 roku Zarząd Powiatu w Nysie przyjął sprawozdanie z działalności ZOZ Nysa w zakresie zakupu sprzętu medycznego i przyjęcia darowizny w II i III kwartale 2013 roku. W tym roku ZOZ Nysa zakupił nowy sprzęt medyczny za  milion złotych. W II kwartale 2013 roku zakupiony został sprzęt i aparatura za ponad 524 tys. zł ze środków własnych ZOZ Nysa jak również sprzęt za 43 tys. zł pochodził z darowizny. W III kwartale zakupiono ze środków własnych sprzęt za ponad 543 tys. zł i 127 tys. zł z darowizny. 

 

 

czytaj dalej

  

Bezpieczny szpital 2012

 

Szpital w Nysie, w rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości  "Bezpieczny szpital 2012”, w zestawieniu zabiegowych szpitali: wielospecjalistycznych i onkologicznych, zajął 25 miejsce – sklasyfikowano 100 szpitali na 600 funkcjonujących w kraju.

W rankingu oceniano m.in. zarządzanie, opiekę medyczną, jakość usług analizę zdarzeń i skarg. W przypadku oceny naszego Szpitala najwyższe oceny otrzymaliśmy za zarządzanie i opiekę medyczną.

 

 

 

 

 

W szpitalu rodzą się na wesoło

 

  Szpital oferuje ciężarnym gaz rozweselający. Wprowadza on rodzące w dobry nastrój, zmniejsza stres i przede wszystkim uśmierza bóle porodowe.

 

 

 

 

 

czytaj dalej

Nyski szpital otrzymał Certyfikat ISO

 

  W dniu 2 września 2013 roku Nyski szpital otrzymał Certyfikaty systemu zarządzania: ISO 9001:2008, 22000: 2005 i 14001: 2004.Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe. Pierwsza certyfikacja miała miejsce w 2005 roku. Certyfikat systemu zarządzania 22000: 2005 potwierdza, że ZOZ Nysa spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania w zakresie przygotowania, wydawania,transportu wewnętrznego posiłków dla pacjentów szpitala. 


 


 


 

 

 

czytaj dalej

 105. rocznica budowy Szpitala w Nysie

  W dniu 5  kwietnia 2013 roku Szpital w Nysie obchodził 105. rocznicę budowy Szpitala im. Błogosławionej Marii Luizy Merkert w Nysie oraz 15. rocznicę odbudowy Szpitala ze zniszczeń popowodziowych. W ramach tych uroczystości Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie zoorganizował spotkanie Dnia Pracownika Służby Zdrowia. 

  

 

 

 czytaj dalej

 [1]   [2]